Loaded

Odgovoren pristop k financiranju in posojanju

15.04.2024. | 4 min branje

Leanpay si že od svojih začetkov prizadeva za zmanjšanje tveganj za potrošnike s številnimi zaščitnimi ukrepi za potrošnike, ki jim omogočajo, da odgovorno kupijo zdaj in plačajo pozneje.

Za razliko od tradicionalnih kreditov ali drugih ponudnikov BNPL je platforma Leanpay zavestno zasnovana tako, da omogoča odgovorno porabo. Zaščita potrošnikov, preglednost, odgovorno posojanje in preprečevanje prezadolženosti so bistveni elementi delovanja platforme Leanpay.

Da bi to dosegli, izvedemo popolno preverjanje kreditne sposobnosti vsakega potencialnega uporabnika. Poleg tega ponujamo zelo preproste in razumljive cenike, da bi potencialnim uporabnikom zagotovili čim večjo jasnost pred uporabo storitve Leanpay.

Ta članek služi kot uvod v to, kako Leanpay svojim kupcem in strankam zagotavlja odgovorne finančne storitve.

Zakaj moramo preveriti kreditno sposobnost kupcev?

Zaradi številnih kriz, ki se dogajajo v svetu, in inflacije pred našim pragom se vse več ljudi odloča za uporabo Leanpay za nakup dragih izdelkov. Vendar se zavedamo, da lahko kupci zlahka presežejo svoje zmožnosti vračila in potencialno ogrozijo svojo finančno stabilnost.

Po drugi strani pa lahko kupci, ki svojih obveznosti do posojilne storitve ne poravnajo pravočasno, ustvarijo krog težav za svoje osebne finance in vplivajo tudi na posojilodajalca.

Glede na vse to je družba Leanpay leta 2020 postala polnopravni član centralnega kreditnega registra SISBON, s pomočjo katerega opravimo celovito preverjanje kreditne sposobnosti vsakega posameznika, preden mu dovolimo uporabo naših storitev.

Kako to poteka v Republiki Sloveniji?

Centralni kreditni register SISBON je zbirka podatkov o posameznikih (v Republiki Sloveniji), ki se vodi z namenom:

  • preverjanje kreditne in plačilne discipline posameznika (pred in po sklenitvi kreditnih poslov),
  • preprečevanja prezadolženosti posameznika (oziroma za namen odgovornega kreditiranja).

Podatki o odplačilih posojil se v podatkovni zbirki SISBON hranijo štiri leta po odplačilu posamezne obveznosti.

Centralni kreditni register SISBON upravlja Banka Slovenije v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZKCR).

Kako Leanpay preverja moj kredit v Republiki Sloveniji?

Ko uporabnik pri Leanpayju pošlje svojo registracijo ali vlogo za obročno plačilo (kredit), najprej izračunamo oceno kreditne sposobnosti uporabnika za redno plačevanje kredita glede na vrsto podatkov v njegovi vlogi.

Njegova ''kreditna sposobnost'' je odvisna od:

  • od posameznikovega finančnega stanja,
  • višine in razmerja med prejemki in zadolževanjem ter odhodki za odplačevanje obveznosti,
  • zgodovine poravnavanja obveznosti, tako pri Leanpay kot v centralnem kreditnem registru SISBON ali drugje,
  • in drugi dejavniki.

Poleg tega Leanpay preverja kreditno sposobnost uporabnika tudi z vpogledom v podatke iz drugih virov, kar vključuje vpogled v centralni kreditni register SISBON, lahko pa tudi v različne druge zbirke podatkov izbranih finančnih institucij, bonitetnih agencij, ponudnikov storitev preverjanja identitete, agencij za preprečevanje goljufij, različnih "črnih list" in drugih.

Za dostop do drugih zbirk podatkov ima družba Leanpay z upravljavci sklenjen ustrezen pogodbeni dogovor o varstvu osebnih podatkov.

V skladu s splošnimi pogoji in v skladu s kreditno pogodbo ima družba Leanpay pravico od uporabnika kadar koli zahtevati dodatne informacije:

  • med postopkom obdelave vloge za obročno plačilo
  • pri preverjanju kreditne sposobnosti
  • po zaključku postopka odobritve
  • pa tudi med odplačevanjem kredita (zlasti v primeru zamude pri plačilu, dokumentov in dokazil o podatkih, ki so del preverjanja kreditne sposobnosti)

Kako omogočamo varnost podatkov in varujemo zasebnost?

Še enkrat želimo poudariti, da je varnost osebnih podatkov uporabnikov ena od naših ključnih vrednot.

Storimo vse, kar je v naši moči, da ohranimo najvišjo raven varnosti z izpolnjevanjem vseh zahtev slovenskih in evropskih predpisov s področja ravnanja z osebnimi podatki.

Uporabljamo najnovejšo tehnologijo za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, goljufijami in zlorabami. V podjetju Leanpay je znanje moč, zato naša ekipa redno posodablja svoje znanje na področju varnosti osebnih podatkov.

Visoka raven varnosti podatkov je tudi ključni pogoj za ohranitev statusa polnopravnega člana sistema izmenjave informacij v centralnem kreditnem registru SISBON.

Za konec naj povem, da se v Leanpay zavedamo velike odgovornosti, ki jo imamo do svojih uporabnikov. Zato si prizadevamo, da bi bile naše storitve BNPL čim bolj odgovorne ter da bi bil nakup na obroke varen, enostaven in hiter. V ta namen ustvarjamo tako imenovano BNPL 3.0. S polnopravnim članstvom v SISBON lahko preverimo, ali imajo naši uporabniki dovolj sredstev, da preprečijo grožnje svoji finančni blaginji, in ljudem omogočimo, da kupujejo na pameten način. In to pot bomo nadaljevali.